Posts Tagged ‘Καθ. Γ. Ζουγανέλης’

Κεραίες Bάσης Kινητής Tηλεφωνίας

10 Ιουνίου 2009

Διαβάστε ένα κείμενο για τις κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας που αντιγράφουμε από το blog του Καθ. Γ. Ζουγανέλη σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση. Είναι το πρώτο ιστολόγιο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με απόψεις για την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση καί άλλα συναφή θέματα.

 Τα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Cell Telephony Networks) βασίζονται στην επικοινωνία κυτταρικού τύπου, η οποία επιτυγχάνεται με την υποδιαίρεση μεγάλων γεωγραφικών περιοχών σε μικρότερες εξαγωνικού σχήματος πού λέγονται κύτταρα (cells). Στα κέντρα αυτών τών περιοχών (κυττάρων ή κυψελλίδων) τοποθετούνται κατά προτίμηση οι κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας, όπως φαίνονται στο παρακάνω σχήμα.

Ο αριθμός τών κεραιών και η πυκνότητα των κυψελλίδων αυξάνεται ανάλογα με τών αριθμό τών κινητών τηλεφώνων που χρειάζεται να εξυπηρετήσει το δίκτυο της κάθε εταιρείας. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν σχήματα και γεωμετρία, όπως αυτές στην παρακάτω φωτογραφία. Η μία από αυτές μοιάζει με κεραία τηλεόρασης.

 Η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση αυξάνεται με τον αριθμό τών δικτύων-εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που υπάρχουν σε μία περιοχή αφού η κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετικό και δικό της δίκτυο κεραιών για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της.

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση από μία μόνο Αντέννα

Υπάρχει έντονο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον γύρω απο την επιλογή του ελαχίστου ορίου απόστασης μιας κεραίας απο ένα κατοικημένο κτίριο. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπετε εξομοίωση της ακτινοβολίας της εκπεμπόμενης από μια «κοινή» αντένα τηλεφωνίας, τοποθετημένης στον τοίχο μιάς πολυκατοικίας.

Τα διαφορετικά χρώματα δηλώνουν τις διαφορετικές τιμές της έντασης της ακτινοβολίας πάνω σε αυτά τα κτίρια, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό. Η ένταση της ακτινοβολίας αυξάνεται από το μπλέ (σχεδόν μηδέν), πρός το πράσινο, πρός το κίτρινο και πρός το κόκκινο χρώμα (μέγιστη τιμή).

Οπως θα παρατηρήσατε κάτω απο την κεραία δεν είναι ακριβώς μηδέν το πεδίο όπως πιθανώς νομίζουν όσοι έχουν τοποθετήσει κεραίες στις ταράτσες τους. Επίσης παρατηρείστε ότι σε κάποιες περιοχές, πολύ μακριά από την κεραία, η ένταση του πεδίου είναι ισχυρότερη (κόκκινη περιοχή) από ότι στον τοίχο της πολυκατοικίας στην οποία αυτή ευρίσκεται τοποθετημένη (πράσινη περιοχή). Αυτό οφείλεται σε φαινόμενα διάδοσης (συμπεριλαμβανομένου εκείνου τών πολλαπλών ανακλάσεων), στη συμπεριφορά τών υλικών απο τα οποία είναι συνήθως κατσκευασμένα τα κτίρια κλπ.

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση από πολλές Αντέννες

 Στην επόμενη φωτογραφία, σας παρουσιάζω μιά αντιπροσωπευτική εξομοίωση της κατανομής της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης όπως προκύπτει από ακριβέστατους υπολογισμούς για μια δεδομένη κατανομή κεραιών σε μια πόλη.

Παρατηρείστε τις κόκκινες περιοχές αυξημένης περιοχής του πεδίου. Προφανώς η κατάσταση στην Ελλάδα, μέ τόσες παράνομα ανηρτημένες κεραίες, είναι πολύ χειρότερη από αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία.

 Συμπεράσματα

Από όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα και απο τη μελέτη τών ανωτέρω φωτογραφιών προκύπτουν πάρα πολλά και σημαντικά συμπεράσματα. Μεταξύ αυτών είναι:

1. Δέν είχε ούτε έχει νόημα η αναφορά σε κανένα κρατικό ή επιστημονικό κείμενο ενός ορίου απόστασης ελάχιστης επικινδυνότητας π.χ. 300 μέτρων απο κεραία. Δεν έχει καμμία επιστημονική βάση. Αντίθετα, έχει νόημα το μετρούμενο ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο να μη υπερβαίνει το όριο επικινδυνότητας για τη συγκεκριμένη συχνότητα που ενδιαφέρει ανεξάρτητα από απόσταση ή γωνία απο την οποιαδήποτε κεραία ή σύστημα κεραιών.

2. Δέν έχει νόημα η μέτρηση και ο έλεγχος του επιπέδου της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης να γίνεται με μετρητές τοποθετημένους σε σταθερά σημεία απέναντι απο κεραίες (αλλά ούτε και με μετρητές τοποθετημένους σε κινούμενα οχήματα). Πρόκειται για απλοικές προσεγγίσεις επίλυσης ενός σύνθετου προβλήματος. Μερικοί ζούν την εποχή που η αστυνομία έψαχνε να ανακαλύψει παράνομους πομπούς ραδιοφώνου με ραδιογωνιόμετρα και φυσικά όντας στον κόσμο τους πιστεύουν ότι είναι ειδικοί. Οποιος διαβάζει αυτό το ιστολόγιο καταλαβαίνει ποιός είναι ειδικός και ποιός όχι.

Advertisements

Προστασία από Κεραίες Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας κλπ

9 Ιουνίου 2009

Διαβάστε ένα κείμενο που αντιγράφουμε από το blog του Καθ. Γ. Ζουγανέλη σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση. Είναι το πρώτο ιστολόγιο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με απόψεις για την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση καί άλλα συναφή θέματα.

Γενικά
Βασικά υπάρχουν δύο μέθοδοι προστασίας από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:
1. δια απορρόφησης, όπου ένα απορροφητικό υλικό μετατρέπει την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε θερμότητα ή και άλλου είδους ενέργεια ωφέλιμη ή όχι
2. δια ανακλάσεως, όπου ένα ανακλαστικό υλικό ανακλά πρός μία η περισσότερες διευθύνσεις την προσπίπτουσα σε αυτό ακτινοβολία μίας ή περισσοτέρων συχνοτήτων.
Αμφότερες οι μέθοδοι βασίζονται σε φυσικά υλικά, σύνθετα υλικά και μεταυλικά. Η απόδοση τους εξαρτάται απο τον τρόπο κατασκευής τους, τη γεωμετρία τους, τις ηλεκτρομαγνητικές τους ιδιότητες, όπως και τη συχνότητα, πόλωση, κατανομή και ισχύ της προσπίπουσας ακτινοβολίας. Τα υλικά αυτά ανάλογα με το είδος τους και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μπορούν να εντοιχιστούν, να επιστρωθούν σε επιφάνειες κλπ. Yπάρχουν σε διάφορες μορφές ανάλογα με το είδος και τον βαθμό προστασίας που ζητείται.
Ολα τα υλικά δέν απορροφούν ή ανακλούν κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό μία προσπίπτουσα ακτινοβολία συγκεκριμένης ισχύος, γωνίας πρόσπτωσης και συχνότητας. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να αναγράφεται στη «συσκευασία» του υλικού.
Ας δούμε στη συνέχεια πως λειτουργούν αυτά τα υλικά σε σχέση με την αντίστοιχη μεθοδολογία.
1. Υλικά απορρόφησης

 Αυτά τα υλικά απορροφούν μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Είναι ασφαλέστερα απο τα υλικά ανάκλασης αφού δεν χρειάζονται ιδιαίτερη μελέτη για να τοποθετηθούν. Επιθυμητό είναι να ανακλούν σε πολύ μικρό βαθμό και στις περιπτώσεις κεραιών τηλεφωνίας να απορροφούν κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. Αυτό είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμο.

Ενα υλικό μπορεί να είναι απορροφητικό σε μιά συχνότητα και να μην είναι σε μία άλλη (διαφορετικό βαθμό απορρόφησης γιά κάθε συχνότητα ή περιοχή συχνοτήτων ή και περιοχή θερμοκρασιών). Η επιλογή τους θέλει προσοχή και η τοποθέτησή τους μια μικρή εξειδίκευση.

Ας συζητήσουμε ένα παράδειγμα.

Ας πούμε ότι βάζουμε ένα απορροφητικό υλικό στους τοίχους ενός δωματίου. Αυτό θα πρέπει να απορροφά και την ακτινοβολία που έρχεται από έξω (κεραία) αλλά και την ακτινοβολία που έρχεται από μέσα (κινητό). Ενα ιδανικό απορροφητικό υλικό θα πρέπει να μη επιτρέπει να υπάρχει επικοινωνία ενός κινητού ευρισκόμενου μέσα στο δωμάτιο με το σταθμό βάσης.

Σας επισημαίνω ότι, άν μία κεραία τηλεφωνίας είναι πολύ κοντά στο δωμάτιο δεν είναι και σίγουρο ότι το απορροφητικό υλικό θα απορροφήσει πλήρως την ακτινοβολία την προσπίπτουσα στον τοίχους εκ τών εξω. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται μέτρηση ορίων επικινδυνότητας στα ίδια σημεία του δωματίου πρίν και μετά την τοποθέτηση τών ύλικών κατά τον ίδιο τρόπο μέτρησης και κατά τίς ώρες αιχμής λειτουργίας της κεραίας τηλεφωνίας.

2. Υλικά ανάκλασης

Τα υλικά ανάκλασης στηρίζουν την λειτουργία τους στην ικανότητα να ανακλούν σε σημαντικό βαθμό την προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία. Επιθυμητό είναι να ανακλούν κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις γωνίες πρόσπτωσης της προσπίτουσας σε αυτά ακτινοβολίας. Αυτό είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Στη περίπτωση κεραιών τηλεφωνίας πρέπει να ανακλούν κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. Αυτό είναι αδύνατο.

Ενα υλικό μπορεί να είναι ανακλαστικό σε μιά συχνότητα και να μην είναι σε μία άλλη (διαφορετικό βαθμό ανάκλασης γιά κάθε συχνότητα ή περιοχή συχνοτήτων ή θερμοκρασιών). Η επιλογή τους θέλει προσοχή και η τοποθέτησή τους εξειδίκευση και σχεδιασμό. Ο λόγος είναι ότι μερικές φορές, από λάθος τοποθέτηση, μπορούν να δράσουν ενισχυτικά (Hot Spots) σε εσωτερικά σημεία ή περιοχές τών χώρων που επιθυμείται να προστατευθούν και αντί για προστασία να υπάρχουν επικίνδυνα αποτελέσματα. Ας μη ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν ήλεκτρομαγνητικές συσκευές, οι οποίες και αυτές σε κάποιο βαθμό ακτινοβολούν.

Κλωβός Faraday: Εδώ, θα σας ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι γνωστό ότι ο κλωβός Faraday, ένας γειωμένος μεταλικός φλοιός, έχει την ικανότητα να μηδενίζει το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του όταν είναι μέσα σε ένα συνεχές ηλεκτρικό πεδίο (συχνότητα μηδέν). Αν σε ένα μεταλικό κλειστό φλοιό προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα διαφορετική από το μηδέν η ένταση στο εσωτερικό του δέν είναι πλέον μηδέν. Η παρατήρηση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα σε αμυντικές διατάξεις στην Ελλάδα και αλλού. Εδώ σταματώ για το θέμα αυτό.

Ανάμεσα στα ανακλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι διάφορα είδη μεταλικών γυψοσανίδων, μεταλικά ενισχυμένες (αλουμίνιο) ταπετσαρίες κλπ. Σύμφωνα με όσα είπαμε δεν είναι εξασφαλισμένο ότι αυτά μπορούν να λειτουργούν ως κλωβός Faraday. Η γείωση σε αυτά τα συστήματα χρησιμοποιείται για μεγαλύτερων εσωτερικών διαστάσεων υλικά με σκοπό την εξισορρόπηση φορτίων αλλά και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν η γείωση δεν είναι κοινή (δεν είναι εφικτό να γίνει), με εκείνη της κεραίας ή τών κεραιών τηλεφωνίας τότε έχομε παρασιτικά φαινόμενα διαφόρων μορφών.

Πρέπει και για αυτά τα υλικά να γίνεται μέτρηση ορίων επικινδυνότητας στα ίδια σημεία του δωματίου πρίν και μετά την τοποθέτηση τών ύλικών κατά τον ίδιο τρόπο και κατά τίς ώρες αιχμής λειτουργίας της κεραίας τηλεφωνίας.

Σημείωση

Σε παλαιότερη συγγραφή αυτού του άρθρου είχα αναφερθεί σε μεταλικά πλέγματα τα οποία μπορούν σαν είδος μεταυλικών να χρησιμοποιηθούν για να ανακλούν την ΗΜ ακτινοβολία από κεραίες. Αυτό είναι σωστό για την κατάλληλη γεωμετρία με αρκετά καλά αποτελέσματα αν τοποθετηθούν σωστά π.χ. επίπεδα κομμάτια πρός τη μεριά μόνο της κεραίας. Αν έχουν σχετικά μεγάλη πυκνότητα οπών π.χ. ειδικές κουρτίνες από μεταλικό πλέγμα τότε δεν χρειάζεται γείωση.

Τελικά

Οπως θα καταλάβατε το θέμα της προστασίας απο ηλεκτρομαγνητική ρύπανση δεν είναι τόσο απλοικό, σαν να βάφουμε ή να σοβαντίζουμε ένα τοίχο. Η τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αγγίζει και κατακλύζει τα στρατιωτικά θέματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Στην πράξη επιζητείται η τήρηση τών ορίων επικινδυνότητας για μια περιοχή συχνοτήτων ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να εμποδίζεται η λειτουργία άλλων συσκευών ενδοεπικοινωνίας ή να ενισχύεται η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση η προερχόμενη απο αυτές μέσα στους χώρους προστασίας. Η σωστή τοποθέτηση λοιπόν αυτών τών υλικών απαιτεί σχεδιασμό ανά περίπτωση και εμπειρία.

Εχετε συνηθίσει να φοβάστε, και λογικό είναι, μόνο όταν μια κεραία τηλεφωνίας είναι δίπλα σας. Μελετήστε αυτό το άρθρο μου προσεκτικά. Οπως θα δείτε απο τις εξομοιώσεις στις φωτογραφίες, ακόμη και μία μόνο κεραία μπορεί να σας δώσει τιμές πεδίου πάνω από τα όρια επικινδυνότητας ακόμη και σε αποστάσεις μακράν της λόγω πολλαπλών ανακλάσεων καί άλλων φαινομένων διάδοσης. Η καλή λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας στηρίζεται σε αυτό το φαινόμενο. Αν λοιπόν π.χ. η Αθήνα γεμίσει με κτίρια προστατευμένα εξωτερικά με υλικά απορροφητικά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη συχνότητα λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας αυτή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Το θέλετε αυτό; Λέτε για αυτό η Αθήνα να μην έχει τόσο πράσινο; Επειδή το νερό απορροφάει την ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας;

Προστασία από Κεραίες Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

6 Ιουνίου 2008

Διαβάστε ένα εκπληκτικό κείμενο που αντιγράφουμε από το blog του Καθ. Γ. Ζουγανέλη σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση. Είναι το πρώτο ιστολόγιο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με απόψεις για την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση καί άλλα συναφή θέματα.

Προστασία από Κεραίες Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Στη συνέχεια, μιά ακόμη φωτογραφία απο δάσος κεραιών στην Καλλιθέα (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Τέτοιες φωτογραφίες είναι πολύ λυπηρό να τις βλέπεις. Τα σπίτια τής φωτογραφίας χρειάζονται κατά την άποψή μας άμεσα προφύλαξη απο την εκπεμπόμενη ακτινοβολία.
Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παραγόμενη από κεραίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να γίνει με δύο κυρίως τρόπους:
α) Προστασία μέ ανάκλαση
Ας δούμε καταρχήν ένα εύκολο καί σχετικά φτηνό τρόπο προστασίας. Ενα κοινό, άβαφο, μή πλαστικοποιημένο, ανοξείδωτο συρματόπλεγμα (μεταλικό πλέγμα), σωστά γειωμένο, με εξαγωνικές τρύπες (διαμέτρου γύρω στα 3-5 εκατοστά – όσο μικρότερη διάμετρο έχει τόσο μεγαλύτερη προστασία προσφέρει) και απλωμένο πάνω στην επιφάνεια μιάς πρός προφύλαξη περιοχής δύναται να ανακλάει σε σημαντικό βαθμό την ακτινοβολία απο τίς κεραίες. Το θέαμα δέν θα είναι ωραίο αλλά η προστασία τής υγείας είναι σημαντικότερο μέγεθος από την εμφάνιση. Ενα τέτοιου είδους συρματόπλεγμα τοποθετημένο σε επίπεδα τμήματα απέναντι από μιά κεραία κινητής τηλεφωνίας, όσο λιγότερο «τσαλακωμένο» είναι τόσο καλύτερες ανακλάσεις θα δίνει.
Ενα επίπεδο μεταλικό πλέγμα λειτουργεί γενικά σάν «καθρέπτης» ή σαν optical bandgap, όπως αναφέρεται στα photonics, γιά καθωρισμένη γεωμετρία και περιοχή συχνότητας. Σέ ένα φούρνο μικροκυμάτων υπάρχει ένα γειωμένο πυκνό μεταλικό πλέγμα στο τζάμι της πόρτας γιά νά ανακλώνται πάνω του τα μικροκύματα τα προσπίπτοντα σε αυτό από διάφορες διευθύνσεις στό εσωτερικό του καί να μή εξέρχονται στόν περιβάλλοντα χώρο. Για μιά κεραία κινητής τηλεφωνίας δέν χρειάζεται τόσο πυκνό πλέγμα όταν υπάρχει οπτική επαφή με αυτήν, διότι η εκπεμπόμενη εξ αυτής ακτινοβολία προέρχεται από μικρότερο αριθμό διευθύνσεων.
β) Προστασία μέ χρήση απορροφητών ακτινοβολίας
Απορροφητές ακτινοβολίας είναι υλικά, τα οποία με την κατάλληλη «κατασκευή» μπορούν να απορροφούν σημαντικά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την οποία μετατρέπουν σε θερμότητα.
Τέτοια υλικά είναι π.χ. κάποιοι φερίτες (για τίς συχνότητες τής κινητής τηλεφωνίας) αλλά υπάρχουν και πιό σύνθετα υλικά από αυτούς με καλύτερες ιδιότητες. Οι απορροφητές κατασκευάζονται σε διάφορες μορφές, στρώματα, πάχος, κλπ μετά από σχεδιασμό ώστε να βελτιωθούν οι ιδιότητές τους. Θα μπορούσε να γραφεί ένα μεγάλο βιβλίο για τούς απορροφητές, κάποιες δέ μορφές τους έχουν και στρατιωτικές εφαρμογές.
Η κατασκευή διαμορφωμένων υλικών αυτού τού τύπου στήν Ελλάδα σε διάφορες μορφές προυποθέτει μιά χώρα μέ υποδομή καί επιστημονική παράδοση, κάτι πού δέν υπάρχει. Το πιό advanced υλικό στην κατηγορία αυτή διεθνώς είναι ο τρισδιάστατος μεταφερίτης, ένα υλικό που συμπεριφέρεται ως φερίτης χωρίς να είναι φερίτης!
ΣΧΟΛΙΑ
α) Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η προτεινόμενη τοποθέτηση μεταλικού πλέγματος μπορεί να μειώσει σημαντικά τή λειτουργικότητα τής κεραίας ή τών κεραιών (αν η πρός προφύλαξη περιοχή χτυπιέται σημαντικά από την ακτινοβολία). Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει πρός το παρόν απαγόρευση τοποθέτησης συρματοπλέγματος απέναντι από κεραία κινητής τηλεφωνίας.
β) Ενα τζάμι με συρμάτινο πλέγμα στό εσωτερικό του δέν είναι καλύτερη επιλογή από ένα συρματόπλεγμα. Και αυτό όμως είναι καλύτερο από τό τίποτα, θα κόψει κάτι.

γ) Ενα μεταλικό πλέγμα με τη μορφή συρματόπλεγματος καί σχετικά μεγάλες τρύπες, που προαναφέραμε, δέν είναι βέβαια ο τέλειος ανακλαστήρας αλλά ακόμη και αυτό με κατάλληλη επιλογή, σχεδιασμό και τοποθέτηση μπορεί να δώσει θαυμάσια αποτελέσματα.

Στη φωτογραφία παραπλεύρως βλέπετε ένα ακόμη μεταλικό πλέγμα με τη μορφή υφάσματος με πολύ μικρές τρύπες, που ήδη χρησιμοποιείται για προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δίνει προστασία μέχρι 10 GHz (όσο μικρότερες τρύπες τόσο αυξάνει η συχνότητα). Ενας τέτοιος χιτώνας συνιστάται περισσότερο για εσωτερική χρήση και όπως πάντα συνιστάται να είναι γειωμένος.

Η μορφή τού πλέγματος φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία. Το υλικό απο το οποίο είναι φτιειαγμένο βασίζεται στον άργυρο και σε polyamid fibres. To πάχος του σύρματος φτάνει τα 0.1 mm. Ο χιτώνας είναι διαπερατός απο το φώς και συνεπώς εύκολα θα μπορούσε να τοποθετηθεί αντί κουρτίνων στα σχολεία, σπίτια κλπ. Στην ανακοίνωσή μας εδώ, αναφερόμαστε σε καλύτερα designs.

Στην Ελλάδα υπάρχουν βιομηχανίες που θα μπορούσαν να ατενίσουν ένα μέλλον σε νέα υλικά και τεχνολογίες με τις κατάλληλες υποδείξεις αλλά ο καθένας μεγαλώνει όπως μάθει από μικρός …

Γιά εσάς πού διαβάσατε ως εδώ, συνιστούμε να διαβάσετε και αυτό το άρθρο μας.

  
Αστέρης Καλός