Σχόλιο

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πιθανώς προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Οι παρωδίες αναδημοσιεύονται από το internet στο πλαίσιο της καλόπιστης κριτικής για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη μάστιγα της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Η παρωδία έχει καθαρά σατιρικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν έχει ως πρόθεση να υποδείξει συμπεριφορές ή να συνδέσει συγκεκριμένες εταιρείες ή κλάδο εταιρειών με παραβατικές συμπεριφορές. Η βάση της παρωδίας είναι η εμφάνιση κάτω από ένα σατιρικό «πρίσμα» του μηνύματος που εμπεριέχεται σε δημοσιευμένες στον τύπο διαφημίσεις, όπως πχ τα «παπαγαλάκια».

Τονίζουμε πως μέχρι την 31/5/2011 δεν υπήρχε καμία αξιόπιστη έρευνα, που να αποδείκνυε ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλούν περισσότερες βλάβες στην υγεία από πχ τα κινητά τηλέφωνα, την τρύπα του όζοντος ή το νέφος. Ομως, πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ταξινομεί τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων ως πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Αυτό βασίζεται στον αυξημένο κίνδυνο για γλοίωμα, μια κακοήθης μορφή καρκίνου του εγκεφάλου, σε συνδυασμό με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Επιπλέον, η άκριτη τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας μέσα στον αστικό ιστό αποτελεί μέγιστη ευθύνη των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση κεραιοσυστημάτων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση των τοπικών κοινωνιών. “Οποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες”. Η δε σάτιρα είναι ένας χιουμοριστικός τρόπος αντιμετώπισης πολλών καταστάσεων, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με την αντιπαράθεση γύρω από την πιθανή βλαπτικότητα των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Advertisements