Ερωτήματα για έργα Π/Υ 14.804.400€ του 3ου ΚΠΣ

Σε σχέση με τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Χορήγηση παράτασης στην εταιρεία “VODAFONE-PANAFON A.E.E.T.” για την προσκόμιση των απαιτούμενων, βάσει του Ν.3431/2006, άδειών για το έργο με τίτλο “ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΣΕ 125 ΣΤΑΘΜΟYΣ ΒAΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤYΟΥ ΤΗΣ VODAFONE – PANAFONE A.E.E.T.” (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Σύνολο δαπάνης της από 28/7/2005 σύμβασης για φωτοβολταϊκά συστήματα σε 125 κεραίες κινητής: 6.822.400€, δηλαδή 54.579,20€ ανά κεραία (Π/Υ).

2. Χορήγηση παράτασης στην εταιρεία “COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” για την προσκόμιση των απαιτούμενων, βάσει του Ν.3431/2006, άδειών για το έργο με τίτλο “Εγκατάσταση Υβριδικού Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε 30 αναμεταδότες σήματος της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Σύνολο δαπάνης της από 28/7/2005 σύμβασης για φωτοβολταϊκά συστήματα σε 30 κεραίες κινητής: 3.432.000€, δηλαδή 114.400€ ανά κεραία (Π/Υ).

3. Χορήγηση παράτασης στην εταιρεία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε” για την προσκόμιση των απαιτούμενων, βάσει του Ν.3431/2006, άδειών για το έργο με τίτλο “Εγκατάσταση Υβριδικού Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε 35 αναμεταδότες σήματος της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε” (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Σύνολο δαπάνης της από 1/8/2003 σύμβασης για φωτοβολταϊκά συστήματα σε 35 κεραίες κινητής: 4.550.000€, δηλαδή 130.000€ ανά κεραία (Π/Υ).

Ερωτήσεις:
1. Τί ποσό από τα 6.585.080€ της Δημόσιας Δαπάνης (3.034.000€ + 1.510.080€ + 2.041.000€) πλήρωσε το χρεωμένο Ελληνικό Δημόσιο από τα χρήματα του φορολογούμενου, του απλού πολίτη, του συνταξιούχου, του μισθωτού?

Για τα συγκεκριμένα έργα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006 η επιλεξιμότητα των δράσεων έχει λήξει την 30/4/2009. Από 1/5/2009 και μετά η Δημόσια Δαπάνη καλύπτεται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους. Αρα τη δημόσια δαπάνη την πληρώνει ο πολίτης.

Δεν τους έφτασαν τόσα χρόνια και τόσες παρατάσεις?

2. Τί είδους φωτοβολταϊκά συστήματα είναι αυτά που κοστίζουν κατά μέσο όρο 130.000€, 114.400€ και 54.579,20€ ανά κεραία κινητής τηλεφωνίας?

– Το κόστος και οι τιμές για ένα σταθερό φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελληνική αγορά κυμαίνεται από 2.300 έως 3.400 ευρώ ανα kW ή 2,3 εώς 3,4 ευρώ ανά Watt. Φυσικά η αναλογία τιμή/Watt μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εγκατάστασης.

– Η τηλεφωνία γενικά δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ενεργειακή ζήτηση, οπότε οι Φ/Β διατάξεις που χρησιμοποιούνται δεν είναι τόσο μεγάλες σε μέγεθος και ονομαστική ισχύ. Τα Φ/Β στοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν σε αναμεταδότες σήματος με ισχύ <50 W και σε Σταθμούς βάσης με ισχύ από 100-250 W.

3. Η υπ’ αριθ. 366/2008 ατομική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (ΝΣΚ – Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Ανάπτυξης), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, στην οποία βασίζονται τα εν λόγω έγγραφα, αφορά σε “Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.” (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Πόσο σχετική είναι η εν λόγω ατομική γνωμοδότηση για αιολικό πάρκο με τα εν λόγω έργα?

Αδειοδοτούνται τα Αιολικά Πάρκα με βάση τον Ν. 3431/2006, Νόμο «ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»? (κάντε κλικ εδώ για να τoν κατεβάσετε)

Προφανώς και όχι. Αυτός ο νόμος αφορά τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, όχι τα … αιολικά πάρκα.

Η γνωμοδότηση για αιολικό πάρκο έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Οι 3 αποφάσεις για τους κεραιάδες είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εχει γίνει η γνωμοδότηση αποδεκτή από την Υπουργό Περιβάλλοντος, στα πλαίσια βέβαια της έλλειψης αδειοδότησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας?

Να μην ξεχνάμε τους όρους αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ως γνωστό αν κάποιος εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα (πχ στην ταράτσα) δεν δικαιούται να το συνδέσει και να τροφοδοτεί το σπίτι του. Ζητάει άδεια και τα συνδέει στο δίκτυο της ΔΕΗ (αν βέβαια υπάρχει δίκτυο). Εξακολουθεί και καταναλώνει το ρεύμα της ΔΕΗ.

4. Είχαν οι εν λόγω 190 εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας άδεια από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)?

Αν κάποιες από αυτές δεν είχαν άδεια από την ΕΕΤΤ, με ποιο σκεπτικό εγκρίθηκαν έργα συνολικού Π/Υ 14.804.400€ με δημόσια δαπάνη 6.585.080€ για επιδότηση εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων σε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ εγκαταστάσεις?

Τους ενέκριναν τα έργα με το σκεπτικό πως “κάποια στιγμή στο μέλλον αποκτήσουν άδεια για τις κεραίες?”.

5. Επιχορηγεί το δημόσιο επιχειρηματικές επενδύσεις σε πχ αυθαίρετα κτίρια? Γιατί λοιπόν να δίνει χρήματα σε επενδύσεις για Φ/Β σε σταθμούς βάσης ή αναμεταδότες κινητής τηλεφωνίας που στερούνται άδειας από την ΕΕΤΤ ή -ακόμα χειρότερα- περιβαλλοντικής αδειοδότησης?

Η απλή λογική λέει πως όσα χρήματα έχουν δοθεί σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν άδεια πρέπει να επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

6. Τι ποσά πλήρωσε το δημόσιο μέχρι σήμερα και πότε, για τα εν λόγω έργα?

Ισχύει πως έχει εκταμιευθεί ήδη το 80% της Δημόσιας Δαπάνης;
Τί θα γίνει με το υπόλοιπο 20% της Δημόσιας Δαπάνης των έργων;

Μην ξεχνάμε πως επιπλέον έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του αρχικού Π/Υ των έργων δηλαδή περίπου 2,26 εκατομμυρίων ευρώ. Τί γίνεται με αυτές; Επιστρέφονται;

Φυσικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για τις 3 αυτές παρόμοιες αποφάσεις και για τα έργα αυτά. Οπως επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε το κόστος εγκατάστασης ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. (Το κόστος εγκατάστασης ενός Φ/Β σταθμού είναι πια … κοινός τόπος.)

Δεν υπονοούμε πως οι εταιρείες ουσιαστικά χρηματοδότησαν την ανάπτυξη του δικτύου τους κάτω από τον μανδύα επένδυσης σε ΑΠΕ. Όχι βέβαια. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν αποδείξει εμπράκτως τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.

Αλλωστε τα συγχρηματοδοτούμενα έργα υπόκεινται σε πληθώρα ελέγχων.

Ενδιαφέροντα Κείμενα
Απόφαση έγκρισης Wind Πρότυπο Σύμβασης Wind
Απόφαση έγκρισης Cosmote Πρότυπο Σύμβασης Cosmote
Απόφαση έγκρισης Vodafone Πρότυπο Σύμβασης Vodafone
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Απόφαση για το κλείσιμο των έργων (Φ90/12114/439/2-6-09)

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “Ερωτήματα για έργα Π/Υ 14.804.400€ του 3ου ΚΠΣ”

  1. renia Says:

    Τα φωτοβολταικα συστήματα είναι ένας ακόμα τρόπος για να καταχράζονται κάποιοι το δημόσιο χρήμα και να ζουν εις βάρος των πολιτών…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s