Προστασία από Κεραίες Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας κλπ

Διαβάστε ένα κείμενο που αντιγράφουμε από το blog του Καθ. Γ. Ζουγανέλη σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση. Είναι το πρώτο ιστολόγιο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με απόψεις για την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση καί άλλα συναφή θέματα.

Γενικά
Βασικά υπάρχουν δύο μέθοδοι προστασίας από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:
1. δια απορρόφησης, όπου ένα απορροφητικό υλικό μετατρέπει την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε θερμότητα ή και άλλου είδους ενέργεια ωφέλιμη ή όχι
2. δια ανακλάσεως, όπου ένα ανακλαστικό υλικό ανακλά πρός μία η περισσότερες διευθύνσεις την προσπίπτουσα σε αυτό ακτινοβολία μίας ή περισσοτέρων συχνοτήτων.
Αμφότερες οι μέθοδοι βασίζονται σε φυσικά υλικά, σύνθετα υλικά και μεταυλικά. Η απόδοση τους εξαρτάται απο τον τρόπο κατασκευής τους, τη γεωμετρία τους, τις ηλεκτρομαγνητικές τους ιδιότητες, όπως και τη συχνότητα, πόλωση, κατανομή και ισχύ της προσπίπουσας ακτινοβολίας. Τα υλικά αυτά ανάλογα με το είδος τους και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μπορούν να εντοιχιστούν, να επιστρωθούν σε επιφάνειες κλπ. Yπάρχουν σε διάφορες μορφές ανάλογα με το είδος και τον βαθμό προστασίας που ζητείται.
Ολα τα υλικά δέν απορροφούν ή ανακλούν κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό μία προσπίπτουσα ακτινοβολία συγκεκριμένης ισχύος, γωνίας πρόσπτωσης και συχνότητας. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να αναγράφεται στη «συσκευασία» του υλικού.
Ας δούμε στη συνέχεια πως λειτουργούν αυτά τα υλικά σε σχέση με την αντίστοιχη μεθοδολογία.
1. Υλικά απορρόφησης

 Αυτά τα υλικά απορροφούν μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Είναι ασφαλέστερα απο τα υλικά ανάκλασης αφού δεν χρειάζονται ιδιαίτερη μελέτη για να τοποθετηθούν. Επιθυμητό είναι να ανακλούν σε πολύ μικρό βαθμό και στις περιπτώσεις κεραιών τηλεφωνίας να απορροφούν κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. Αυτό είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμο.

Ενα υλικό μπορεί να είναι απορροφητικό σε μιά συχνότητα και να μην είναι σε μία άλλη (διαφορετικό βαθμό απορρόφησης γιά κάθε συχνότητα ή περιοχή συχνοτήτων ή και περιοχή θερμοκρασιών). Η επιλογή τους θέλει προσοχή και η τοποθέτησή τους μια μικρή εξειδίκευση.

Ας συζητήσουμε ένα παράδειγμα.

Ας πούμε ότι βάζουμε ένα απορροφητικό υλικό στους τοίχους ενός δωματίου. Αυτό θα πρέπει να απορροφά και την ακτινοβολία που έρχεται από έξω (κεραία) αλλά και την ακτινοβολία που έρχεται από μέσα (κινητό). Ενα ιδανικό απορροφητικό υλικό θα πρέπει να μη επιτρέπει να υπάρχει επικοινωνία ενός κινητού ευρισκόμενου μέσα στο δωμάτιο με το σταθμό βάσης.

Σας επισημαίνω ότι, άν μία κεραία τηλεφωνίας είναι πολύ κοντά στο δωμάτιο δεν είναι και σίγουρο ότι το απορροφητικό υλικό θα απορροφήσει πλήρως την ακτινοβολία την προσπίπτουσα στον τοίχους εκ τών εξω. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται μέτρηση ορίων επικινδυνότητας στα ίδια σημεία του δωματίου πρίν και μετά την τοποθέτηση τών ύλικών κατά τον ίδιο τρόπο μέτρησης και κατά τίς ώρες αιχμής λειτουργίας της κεραίας τηλεφωνίας.

2. Υλικά ανάκλασης

Τα υλικά ανάκλασης στηρίζουν την λειτουργία τους στην ικανότητα να ανακλούν σε σημαντικό βαθμό την προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία. Επιθυμητό είναι να ανακλούν κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις γωνίες πρόσπτωσης της προσπίτουσας σε αυτά ακτινοβολίας. Αυτό είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Στη περίπτωση κεραιών τηλεφωνίας πρέπει να ανακλούν κατά τον ίδιο τρόπο από όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. Αυτό είναι αδύνατο.

Ενα υλικό μπορεί να είναι ανακλαστικό σε μιά συχνότητα και να μην είναι σε μία άλλη (διαφορετικό βαθμό ανάκλασης γιά κάθε συχνότητα ή περιοχή συχνοτήτων ή θερμοκρασιών). Η επιλογή τους θέλει προσοχή και η τοποθέτησή τους εξειδίκευση και σχεδιασμό. Ο λόγος είναι ότι μερικές φορές, από λάθος τοποθέτηση, μπορούν να δράσουν ενισχυτικά (Hot Spots) σε εσωτερικά σημεία ή περιοχές τών χώρων που επιθυμείται να προστατευθούν και αντί για προστασία να υπάρχουν επικίνδυνα αποτελέσματα. Ας μη ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν ήλεκτρομαγνητικές συσκευές, οι οποίες και αυτές σε κάποιο βαθμό ακτινοβολούν.

Κλωβός Faraday: Εδώ, θα σας ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι γνωστό ότι ο κλωβός Faraday, ένας γειωμένος μεταλικός φλοιός, έχει την ικανότητα να μηδενίζει το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του όταν είναι μέσα σε ένα συνεχές ηλεκτρικό πεδίο (συχνότητα μηδέν). Αν σε ένα μεταλικό κλειστό φλοιό προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα διαφορετική από το μηδέν η ένταση στο εσωτερικό του δέν είναι πλέον μηδέν. Η παρατήρηση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα σε αμυντικές διατάξεις στην Ελλάδα και αλλού. Εδώ σταματώ για το θέμα αυτό.

Ανάμεσα στα ανακλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι διάφορα είδη μεταλικών γυψοσανίδων, μεταλικά ενισχυμένες (αλουμίνιο) ταπετσαρίες κλπ. Σύμφωνα με όσα είπαμε δεν είναι εξασφαλισμένο ότι αυτά μπορούν να λειτουργούν ως κλωβός Faraday. Η γείωση σε αυτά τα συστήματα χρησιμοποιείται για μεγαλύτερων εσωτερικών διαστάσεων υλικά με σκοπό την εξισορρόπηση φορτίων αλλά και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν η γείωση δεν είναι κοινή (δεν είναι εφικτό να γίνει), με εκείνη της κεραίας ή τών κεραιών τηλεφωνίας τότε έχομε παρασιτικά φαινόμενα διαφόρων μορφών.

Πρέπει και για αυτά τα υλικά να γίνεται μέτρηση ορίων επικινδυνότητας στα ίδια σημεία του δωματίου πρίν και μετά την τοποθέτηση τών ύλικών κατά τον ίδιο τρόπο και κατά τίς ώρες αιχμής λειτουργίας της κεραίας τηλεφωνίας.

Σημείωση

Σε παλαιότερη συγγραφή αυτού του άρθρου είχα αναφερθεί σε μεταλικά πλέγματα τα οποία μπορούν σαν είδος μεταυλικών να χρησιμοποιηθούν για να ανακλούν την ΗΜ ακτινοβολία από κεραίες. Αυτό είναι σωστό για την κατάλληλη γεωμετρία με αρκετά καλά αποτελέσματα αν τοποθετηθούν σωστά π.χ. επίπεδα κομμάτια πρός τη μεριά μόνο της κεραίας. Αν έχουν σχετικά μεγάλη πυκνότητα οπών π.χ. ειδικές κουρτίνες από μεταλικό πλέγμα τότε δεν χρειάζεται γείωση.

Τελικά

Οπως θα καταλάβατε το θέμα της προστασίας απο ηλεκτρομαγνητική ρύπανση δεν είναι τόσο απλοικό, σαν να βάφουμε ή να σοβαντίζουμε ένα τοίχο. Η τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αγγίζει και κατακλύζει τα στρατιωτικά θέματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Στην πράξη επιζητείται η τήρηση τών ορίων επικινδυνότητας για μια περιοχή συχνοτήτων ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να εμποδίζεται η λειτουργία άλλων συσκευών ενδοεπικοινωνίας ή να ενισχύεται η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση η προερχόμενη απο αυτές μέσα στους χώρους προστασίας. Η σωστή τοποθέτηση λοιπόν αυτών τών υλικών απαιτεί σχεδιασμό ανά περίπτωση και εμπειρία.

Εχετε συνηθίσει να φοβάστε, και λογικό είναι, μόνο όταν μια κεραία τηλεφωνίας είναι δίπλα σας. Μελετήστε αυτό το άρθρο μου προσεκτικά. Οπως θα δείτε απο τις εξομοιώσεις στις φωτογραφίες, ακόμη και μία μόνο κεραία μπορεί να σας δώσει τιμές πεδίου πάνω από τα όρια επικινδυνότητας ακόμη και σε αποστάσεις μακράν της λόγω πολλαπλών ανακλάσεων καί άλλων φαινομένων διάδοσης. Η καλή λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας στηρίζεται σε αυτό το φαινόμενο. Αν λοιπόν π.χ. η Αθήνα γεμίσει με κτίρια προστατευμένα εξωτερικά με υλικά απορροφητικά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη συχνότητα λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας αυτή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Το θέλετε αυτό; Λέτε για αυτό η Αθήνα να μην έχει τόσο πράσινο; Επειδή το νερό απορροφάει την ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας;

Advertisement

Ετικέτες: , , , ,

3 Σχόλια to “Προστασία από Κεραίες Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας κλπ”

 1. oryx Says:

  Χτες έφτιαξα ενα κλουβί γύρω από το κρεβάτι μου από ανοξείδωτη σίτα η οποία έχει περίπου 8 τρύπες ανά εκατοστό. Οταν βάλω μέσα το κινητό πεφτει αρχικά 2-3 γραμές το σήμα, αλλά αμέσως μετά ξανα ανεβαίνει (προφανώς η συσκευή ενισχύει το δικό της ??). Οταν τυλίγω το κινητό με το ίδιο υλικό, χάνει τελείως το σήμα. Αρα η κατασκευή μου μάλλον έχει κάποια σημεία που δεν κάνει καλή επαφή και αφήνει μικρά κενά. Θα τη βελτιώσω τις επόμενες μέρς.

  Παρατήρησα όμως οτι κοιμήθηκα καλύτερα μέσα στο κλουβί σε σχέση με πριν το κατασκευάσω, οπότε και ξύπναγα με ταχυπαλμίες και αρυθμίες για πολλά χρόνια χωρίς οργανικό αίτιο. Το οτι αυτά ξεκίνησαν περίπου από το 1993 με έκανε να υποψιαστώ οτι συνέπεσαν με την εγκατάσταση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Μήπως ξέρετε πότε ακριβώς λειτούργησαν έστω και πειραματικά οι πρώτες κεραίες στην Αθήνα;

 2. Maria Says:

  γείωση έκανες?

 3. oryx Says:

  Κάπου διάβασα οτι δεν είναι απαραίτητη η γείωση οταν είναι τόσο πυκνό το πλέγμα. Υποθέτω όμως οτι ίσως η βάση του κλουβιού που πατάει ολόκληρη στο πάτωμα λειτουργεί και σαν γείωση.

  Το θέμα είναι οτι αν περνάει μέσα μέρος της ακτινοβολίας, τελικά κάνει πάλι εσωτερικές αντανακλάσεις.

  Μάλλον θα μετακομίσω σε κατοικία εκτός περιοχής κάλυψης δικτύου.

  🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: